دیگ بخار و تاسیسات - آيين نامه حفاظتي

اولين سايت تخصصي آموزش و نگهداري و تعميرات ديگ بخار، ديگ آبگرم، ديگ روغن داغ و آموزش نگهداري و طراحي تاسيسات در ايران به صورت کاملا فارسي، و با استناد به آخرين دستاوردهي تکنولوژي ديگ هاي بخار و تاسيسات مربوطه، در جهان.

 

 

 


:::| صفحه اصلي | درج آگهي | فروشگاه | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما |:::

 

 

آیین نامه حفاظتی - بخش  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6

 
 
 

بخش‌ 13- تميز كردن‌ و تعمير مولدها
ماده‌ 179: وقتي‌ كه‌ مولد و لوله‌هاي‌ بخار تحت‌ فشار هستند تعميرات‌ و همچنين‌ محكم‌ كردن‌ اتصالات‌ فلنج‌ها و غيره‌ به‌ منظور آب‌ بندي‌ و جلوگيري‌ از نشت‌ بخار و تنظيم‌ آنها به‌ هيچ‌ وجه‌ نبايد انجام‌ گيرد.
ماده‌ 180: قبل‌ از آنكه‌ جهت‌ تميز كردن‌ و يا تعمير اجازه‌ ورود به‌ ديگ‌ داده‌ شود شيرهاي‌ تخليه‌ و آب‌ رساني‌ و مجاري‌ بخار و هر نوع‌ شير ديگري‌ كه‌ موجود باشد بسته‌ و قفل‌ شود و تنها كليد آن‌ تا اتمام‌ كار نزد تعمير كار باشد و روي‌ ديگ‌ علامت‌ گذاري‌ گردد كه‌ كارگر در داخل‌ ديگ‌ است‌.
ماده‌ 181: اگر مولد تحت‌ تعمير و يا درحال‌ تميز كردن‌ جزو يك‌ دسته‌ از مولدهايي‌ است‌ كه‌ حداقل‌ يك‌ از آنها در حال‌ كار است‌ شيرهاي‌ بخار مربوط‌ به‌ مولد تحت‌ تعمير بايد كاملاً بسته‌ و قفل‌ گردد و از نظر آب‌ بندي‌ اطمينان‌ بخش‌ باشد.
ماده‌ 182: وقتي‌ كه‌ شيرهاي‌ زير آب‌ چندين‌ مولد به‌ يك‌ مجرا وصل‌ مي‌شوند شيرهاي‌ تخليه‌ مولدهايي‌ كه‌ در محل‌ كار هستند بايد بسته‌ و قفل‌ شود و روي‌ آنها علامت‌ گذاري‌ شود كه‌ (مولد شماره‌... تحت‌ تعمير است‌).
ماده 183: قبل‌ از آنكه‌ مولد و تاسيسات‌ مربوطه‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ سرد گردد نبايد به‌ كارگران‌ اجازه‌ ورود به‌ داخل‌ آن‌ داده‌ شود.
ماده‌ 184: براي‌ تعمير يا پاك‌ كردن‌ و يا هر نوع‌ منظور ديگر به‌ هيچ‌ كارگري‌ نبايد اجازه‌ داد داخل‌ مولد شود مگر آنكه‌ كارگر ديگري‌ درخارج‌ مولد در محل‌ دريچه‌ آدم‌ رو يا ساير دريچه‌ها براي‌ مراقبت‌ و نگهباني‌ او گمارده‌ شود كه‌ در مواقع‌ لزوم‌ به‌ او كمك‌ نمايد.
ماده‌ 185: موقعي‌ كه‌ كارگران‌ داخل‌ مولد و يا تاسيسات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ مي‌شوند بايد تدابير احتياطي‌ و ايمني‌ اتخاذ گردد تا در اثر تماس‌ با خاكستر داغ‌ و يا سقوط‌ قطعات‌ سست‌ شده‌ و نيز انفجار حاصله‌ از ريخت‌ شده‌ آب‌ روي‌ خاكسترهاي‌ داغ‌ مصدوم‌ و مجروح‌ نگردند.
ماده‌ 186: قبل‌ از ورود به‌ داخل‌ دستگاه‌ لازمست‌ به‌ وسيله‌ فشار هوا داخل‌ اجاق‌ و ديگ‌ را كاملا تهويه‌ نموده‌ گازهاي‌ مسموم‌ كننده‌ و قابل‌ احتراق‌ را خارج‌ كرده‌ باشند خصوصاً در مواقعي‌ كه‌ براي‌ حل‌ كردن‌ مواد ته‌ نشين‌ شده‌ مواد نفتي‌ به‌ كاربرده‌ باشند.
ماده‌ 187: درطول‌ مدت‌ تعمير و يا پاك‌كردن‌ مولدهاي‌ بخار و مخصوصاً درصورت‌ مرطوب‌ بودن‌ هوا لازمست‌ وسايل‌ تهويه‌ مناسب‌ را با سرعت‌ خفيف‌ بكار بيندازند به‌ طوري‌ كه‌ تهويه‌ دائمي‌ به‌منظور جلوگيري‌ از نفوذ و نشت‌ گازها و دودهاي‌ حاصله‌ از دستگاه‌هاي‌ مجاور تامين‌ شود.
ماده‌ 188: كليه‌ افزارهاي‌ دستي‌ و چراغهاي‌ برقي‌ دوره‌ گرد كه‌ كارگران‌ همراه‌ مي‌برند لازمست‌ بدون‌ عيب‌ و سالم‌ و مناسب‌ براي‌ كار مورد نظر باشد. ماده‌ 189: استفاده‌ از چراغ‌هاي‌ لحيم‌ كاري‌ در داخل‌ مولدها ممنوع‌ است‌.
ماده‌ 190: استفاده‌ از چراغ‌هاي‌ دوره‌ گرد كه‌ توري‌ (حفاظ‌ لامپ‌) نداشته‌ و يا بند آنها داراي‌ پوشش‌هاي‌ عايق‌ (طبق‌ مقررات‌ و ضوابط‌ مربوطه‌) كاملا محكم‌ و مطمئن‌ نباشند ممنوع‌ است‌.
ماده‌ 191: چنانچه‌ براي‌ تعمير يا پاك‌ كردن‌ مولد دستگاه‌هاي‌ بادي‌ يا بخار به‌ كار برند لازمست‌ كمپرسور يا مولد بخار آنها خارج‌ از مولد تحت‌ تعمير گذاشته‌ شده‌ باشد و لوله‌هاي‌ اتصال‌ مربوطه‌ مورد بررسي‌ و مراقبت‌ دائم‌ قرار گيرد.
ماده192: موقعي‎كه‌ لوله‌ها و جدار مولدها را باوسايل‌ مكانيكي‌‎پاك‎مي‌كنند ابزارمربوطه‌ نبايد مدت‌ مديدي‌ دريك‌ محل‌ متمركز شود زيرا ممكن‌ است‌ موجب‌ تضعيف‌ مقاومت‌ فلز گردد.
ماده‌ 193: پس‌ از اتمام‌ عمليات‌ لازمست‌ نكات‌ ذيل‌ دقيقاً رعايت‌ شود:
الف‌ - كارگري‌ را مامور نمايند داخل‌ مولد را دقيقا بررسي‌ نموده‌ و اطمينان‌ حاصل‌ كند كه‌ هيچگونه‌ افزار يا اشيايي‌ مخصوصا كهنه‌ يا نخ‌ و امثال‌ آن‌ جا نمانده‌ باشد.
ب‌- قبل‌ از بستن‌درب‌ها و وزنه‌ها اطمينان‌حاصل‌شود كه‌كليه‌ كارگرها بيرون‌رفته‌اند.
بخش‌ 14 - تعطيل‌ مولدهاي‌ بخار
ماده‌ 194: در مورد مولدهايي‌ كه‌ قرار است‌ به‌ حالت‌ تعطيل‌ در آيند پس‌ از آنكه‌ تميزكاري‌ و تعميرات‌ و بازديد انجام‌ شد لازمست‌ نكات‌ زير دقيقا رعايت‌ شود.
الف‌ - باسوزاندن‌ چوب‌ سفيد يا كاغذ يادميدن‌ هواي‌ داغ‌ داخل‌ آن‌ را به‌ خوبي‌ خشك‌ كنند تا از زنگ‌ زدگي‌ جلوگيري‌ شود.
ب‌ - براي‌ جذب‌ رطوبت‌هاي‌ بعدي‌ مقداري‌ آهك‌ زنده‌ در حدود 15 كيلوگرم‌ به‌ ازاء هر تن‌ بخار توليدي‌ در ساعت‌ در ظروف‌ سفالي‌ در داخل‌ ديگ‌ قرار دهند. ج‌ - كليه‌ اتصالات‌ مولد محكم‌ بسته‌ شود.
د - در پوش‌ دريچه‌ آدم‌ رو به‌ جاي‌ خود قرار داده‌ شود.
ماده‌ 195: چنانچه‌ مدت‌ تعطيل‌ طولاني‌ باشد:
الف‌ - مولد را در فواصل‌ دو تا سه‌ ماه‌ باز نموده‌ و ذخيره‌ آهك‌ زنده‌ را تجديد نمايند.
ب‌ - كليه‌ سطوح‌ گرما ده‌ را به‌ وسيله‌ پاشش‌ بخار و يا برس‌ سيمي‌ پاك‌ نموده‌ و با روغن‌ ماهي‌ مخصوص‌ كه‌ خشك‌ نشود (يا ساير روغن‌هايي‌ كه‌ به‌ اين‌ منظور ساخته‌ شده‌) چرب‌ نمايند تا از زنگ‌ زدگي‌ مصون‌ بماند.
ج‌ - سطوح‌ خارجي‌ ديگ‌ بخار را كه‌ در مجاورت‌ هوا قرار دارند خصوصا در مناطق‌ گرم‌ و مرطوب‌ پس‌ از حذف‌ و تميز كردن‌ سطوح‌ زنگ‌ زده‌ توسط‌ ضد زنگهاي‌ مقاوم‌ در مقابل‌ حرارت‌ رنگ‌ آميزي‌ كنند و هر ساله‌ مورد بازديد قرار دهند. د - چنانچه‌ دستورات‌خاصي‌ از طرف‌ سازنده‌ داده‌شده‌ به‌دستورات‌ مذكور نيز توجه‌ نمايند.
بخش‌ 15 - تجهيزات‌ حفاظتي‌ انفرادي‌
ماده‌ 196: كارگراني‌ كه‌ در معرض‌ مجروح‌ شدن‌ باشند و به‌ هيچ‌ طريقي‌ جلوگيري‌ از آن‌ ميسر نباشد لازمست‌ مجهز به‌ وسايل‌ حفاظت‌ فردي‌ اضافي‌ طبق‌ آيين‌نامه‌ مربوطه‌ باشند.
ماده‌ 197: مقام‌ صلاحيتدار مذكور در اين‌ آيين‌نامه‌ مرجعي‌ است‌ كه‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ صلاحيت‌ آنرا تشخيص‌ و تاييد نمايد. اين‌ آيين‌نامه‌ مشتمل‌ بر 197 ماده‌ در 9 جلسه‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ و در جلسه‌ مورخ‌ 20/9/1362 به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيد.

 

 

:::| صفحه اصلي | درج آگهي | فروشگاه | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما |:::

 
 
 
   

09188605973

   
 
 
 

©کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به این شرکت است.
هر گونه کپي برداري از اطلاعات سايت بدون اطلاع مدير سايت ممنوع و ذکر تمامي مطالب با درج منبع بلامانع است.

 

منوی اصلی

 
 

لیست مقاله ها

لینک های ثابت

آيين‌نامه‌ حفاظتي‌
واحد طراحی
گروه مشاوره
محصولات

اطلاع از به روز رسانی
جستجو

 

 
وب سایت